Blíží se konec "svobodného" létání s drony v Evropě?

| Petr Minařík

S rostoucí popularitou dronů začíná být jasné, že bude třeba drony nějakým způsobem regulovat a mít nad nimi kontrolu. Evropská komise proto požádala agenturu EASA, aby vytvořila nový návrh předpisů pro létání s drony. Pojďme se nyní společně podívat na to, jaké novinky návrh obsahuje.

EASA vypracovala návrh na vytvoření společných předpisů pro provoz dronů v Evropě | Zdroj: easa.europa.eu

EASA vypracovala návrh na vytvoření společných předpisů
pro provoz dronů v Evropě | Zdroj: easa.europa.eu

Nově by mohly být drony rozdělovány do následujících 3 kategorií:

Otevřená kategorie – tato kategorie zahrnuje veškeré drony s maximální vzletovou hmotností 25 kg

Specifická kategorie – vyžaduje se oprávnění od vnitrostátního leteckého úřadu

Certifikovaná kategorie – požadavky porovnatelné s požadavky na provoz letadel s posádkou

Z výše uvedeného plyne, že majitele běžně prodávaných dronů bude zajímat zejména první kategorie. Do té totiž spadají drony od DJI, Parrot, Yuneec, 3DR apod.

Novinky

Jedním z prvních návrhů je zónové monitorování pomocí zřízení tzv. “geofencingu”. To znamená vytyčení geografických oblastí, do kterých drony nebudou moci létat.

Návrh číslo 13 uvádí: “Při jakémkoliv letu dronu ve výšce nad 50 m nad terénem budou od jeho pilota vyžadovány základní znalosti letectví.” Zde může nastat problém. Nikde totiž není definováno, co “základní znalosti letectví” znamenají.

Velmi důležitým bodem je také návrh č. 14. Ten rozděluje otevřenou kategorii dronů do 3 podkategorií:

CAT A0: „Hračky“ a „minidrony“ < 1 kg

  • jejich provoz by měl probíhat do výšky 50 m nad terénem

CAT A1: „Velmi malé drony“ < 4 kg

  • tyto drony by měly být vybaveny prostředky pro automatické omezení pohybu ve vzdušném prostoru a zařízením pro aktivní identifikaci (při letech v zónách s omezeným přístupem dronů)*
  • při letu ve výšce 50 m nad terénem musí mít pilot základní znalosti letectví
  • dále musí být úřadu oznámeny poruchy, závady nebo jiné jevy, které způsobí vážná zranění nebo usmrcení osoby

CAT A2: „Malé drony“ < 25 kg 

  • s těmito drony je zakázáno létat v zónách s omezeným přístupem dronů
  • i zde platí podmínka základních znalostí letectví při letu nad 50 m
  • jakékoliv poruchy, závady nebo jiné jevy, které způsobí vážná zranění nebo usmrcení osoby, musí být hlášeny agentuře EASA

*zóna s omezeným přístupem dronů je taková zóna, ve které musí palubní vybavení dronů umožňovat jejich snadnou identifikaci a automatické omezení pohybu ve vzdušném prostoru, do kterého mohou vstoupit. 

Jak vidíte, dočkali jsme se rozdělení dronů podle váhových kategorií. Házet mini drony (jako například T2M Spyrit) do stejného pytle s velmi malými drony (jako například Phantom 3) by nebylo rozumné. Zda budou návrhy schváleny zatím nevíme, avšak pokud ano, budeme vás o tom informovat.

Celé znění návrhu si můžete přečíst zde.

Kategorie: Aktuality

Štítky: Dron, Drony, UAV

Komentáře (0)Vstup do diskuse