Funkce IOC pro drony DJI Phantom

| Igor Vlahovič

Majitelé multicoptér DJI Phantom mají k dispozici pokročilé letové funkce inteligentního ovládání (IOC). A to Course Lock (dále CL) a Home Lock (dále HL). Tyto funkce jsou k dispozici jednak po jejich aktivaci a u modelů Phantom 2 až po přepnutí z letového režimu Phantom 2 do Naza M.

phantom Naza M

Jak to tedy funguje

Ve verzích Phantom 1 je potřeba IOC (inteligentní ovládání) aktivovat.  Pokud zakoupíte Phantom 2 musíte změnit letový režim z Phantom 2 na Naza M. A pak ještě zapnout režim inteligentního ovládání (IOC).

Instalace a aktivace IOC

Pro verzi Phantom 1 stačí připojit váš Phantom k počítači (se zapnutým vysílačem), zapnout asistenta Naza, které jste si stáhli z oficiálních stránek DJI. Pak kliknete na záložku Advanced a zde vyberete možnost aktivace IOC. Políčko označíte a v tu chvíli máte funkce IOC aktivovány.

U Phantom 2 opět stáhnete P2 asistenta. Potom připojíte Phantom 2 se zapnutým vysílačem k vašemu počítači. Prvně si změníte v horní liště úvodní obrazovky letový režim na Naza. Potvrdíte, že souhlasíte se změnou a jakmile toto máte hotovo, pak stačí jít opět do záložky Advanced a zde aktivovat funkce IOC.

K čemu slouží funkce IOC

 

 

Funkce CL (Course Lock)

Zde můžeme využít přímého letu po stanoveném kurzu a nezáleží na poloze kamery (přídě modelu).  Jednoduše před zapnutím modelu postavíte model přídí tím směrem, kterým hodláte letět. Jakmile se potvrdí zeleným zablikáním diod Home Point, zároveň máte zapsán i kurz vašeho letu.

Vystoupáte s Phantomem do požadované výše, pomocí přepínače S2 (levá strana na vašem ovladači) přepnete do prostřední polohy (v té horní je funkce IOC vypnuta) a dáte jednoduše páčku letu směrem vpřed. V té chvíli letíte daným směrem, točíte se kolem vlastní osy, ale směr je stále rovný (letíte po přímce). Když v průběhu letu odbočíte vpravo či vlevo a pak opět pokračujete vpřed, směr zůstává zachován. Ale samozřejmě jste se posunuli o danou vzdálenost na jednu ze stran. Musíte si uvědomit, že když dáte směr letu k sobě, model letí zpět opět po přímce. Tedy neletí k vám, pokud jste v průběhu letu uhnuli vpravo či vlevo. Proto letí například Phantom vedle vás v určité vzdálenosti.

Využití této funkce je tehdy, pokud chcete například natočit velký obdélníkový prostor a nechcete hlídat přesný směr. Funkce CL vám to ulehčí.

Course Lock funguje i v ATTI bez podpory GPS. Ale pozor na boční vítr, který model zanáší z daného kurzu.

Funkce HL (Home Lock)

Pokud jste si pomocí funkce CL nebo jen tak při běžném letu zaletěli příliš daleko a nevíte jak dostat drona k sobě, pak stačí přepínač S2 posunout do spodní polohy a aktivovat funkci HL (Home Lock). Pak  dáte páčku směru k sobě a model si jednoduše přitáhnete na místo vzletu. Pokud jsme při zapnutí správně zapsali Home Point a máme příjem satelitů, pak model letí opravdu přímo k vám.

Pozor na případné překážky na cestě zpět. A také pozor, aby jste se v průběhu letu neposunuli nevědomky o kus dále. Protože pak se vám zdá, že model neletí k vám. On vždy poletí na Home Point.

Tato funkce je potřebná hlavně při ztrátě orientace (když je od vás Phantom daleko) anebo jej chcete pohodlně dostat zpět. Je to lepší způsob, než vypnout vysílač a aktivovat Fail Safe. Ale vždy je potřeba létat na dohled, aby jste se přesvědčili, že model letí opravdu k vám. Může se stát, že se z nějakého důvodu správně nezapíše místo startu (HP) a model poletí jiným směrem. Pokud ho nevidíte…

Funkce Home Lock funguje pouze při zapnutém GPS.

Kdo má FPV a přenos telemetrie, může se přesvědčit o poloze a změně vzdálenosti pomocí přenášených dat.  V každém případě doporučuji létat na přímou viditelnost. Abychom měli vizuální kontakt a mohli zjistit i na dálku směr pohybu.

Komentáře (0)Vstup do diskuse