Litchi - Nastavení funkcí Follow Me a Point of Interest

| Igor Vlahovič

Po aktualizaci aplikace Litchi pro DJI Phantom Vision(+) jsem se rozhodl řádně otestovat funkce Follow Me a Point of Interest (bod zájmu).

Kvadrokoptéra DJI Phantom 2 Vision+ mě následovala při jízdě na kole pomocí funkce Follow Me | Zdroj: droncentrum

Kvadrokoptéra DJI Phantom 2 Vision+ mě následovala při jízdě na kole pomocí funkce Follow Me | Zdroj: droncentrum

Pro tento test jsem si našel polní cestu s mírným stoupáním. Navíc již pomalu zapadalo slunce a já se rozhodl pro záznam, který bude natočen pouze za použití těchto funkcí.

Než zhlédnete video, pojďme se podívat na podrobný popis funkcí a také na to, co je možné s nimi provádět.

Funkce Point of Interest

POI (ORBIT) – funkce, která vám zajistí kroužení kolem vybraného bodu v kruhu. K dispozici musí být dostatek satelitů. Domnívám se, že po aktualizaci již není důležitá pozice telefonu/tabletu s GPS. Stačí označit bod na mapě, nastavit parametry a funkci spustit.

Nastavení funkce POI v aplikaci Litchi | Zdroj: droncentrum

Nastavení funkce POI v aplikaci Litchi | Zdroj: droncentrum

Já jsem to vždy provedl tak, že jsem s Phantomem letěl nade mne, označil místo, nastavil parametry a spustil. Doporučuji si spouštět funkci již za letu s předem natavenou polohou. Stroj ji pak jen lehce dorovná.

Další nastavení funkce POI v aplikaci Litchi | Zdroj: droncentrum

Další nastavení funkce POI v aplikaci Litchi | Zdroj: droncentrum

Co vše tedy v novém POI jde nastavovat ?

 • Altitude (výška): nastavíte výšku obletu
 • Radius (poloměr): jak daleko od vás má být Phantom
 • Speed (rychlost pohybu): slow, medium, fast (postupně nastavitelné)
 • Heading Mode (styl sledování): center (do středu), outwards (směrem ven)
 • Entry Point (zahajovací bod): sever, jih, východ, západ – stroj zaujme polohu dle kompasu
 • Direction (směr pohybu): po směru/protisměru hodinových ručiček
 • Ascend First (nejprve vystoupat): on/off

Nastavení skýtajících mnoho možností je opravdu spousta. Od toho se pak odvíjí celkový záběr.

Důležité je řádně dodržovat volný prostor kolem obletu a být připraven na případné přerušení funkce. Buď povelem z displeje nebo na vysílači přepnutím do ATTI a zpět do GPS.

Funkce Follow Me

Follow Me – sledování objektu v pohybu. Navíc je zde za letu možné dynamicky měnit parametry. Let se tak nemusí přerušit a není tedy nutné znovu nastavovat například výšku či vzdálenost.

Nastavení funkce Follow Me v aplikaci Litchi | Zdroj: droncentrum

Nastavení funkce Follow Me v aplikaci Litchi | Zdroj: droncentrum

Zde se nastavují tyto parametry:

 • Altutude (výška): nastavení výšky pro sledování
 • Distance (vzdálenost): nastavení vzdálenosti, ze které bude dron natáčet
 • Gimbal Control Auto (automatická kontrola gimbalu a kamery): on/off – kamera vás aktivně sleduje a je zaměřena na vaši GPS pozici
 • Subject Altitude (výška sledovaného objektu): nastavení výšky objektu. Kamera pak bude mířit výše, než když použijete 0 m.

I zde je možné přerušit sledování příkazem z displeje nebo přepnutím do ATTI a zpět do GPS na vašem vysílači.

Dále je potřeba nastavit přesnost (accuracy) pro zaměřování pozic. To provedete v centrálním nastavení aplikace Litchi. Pokud údaj svítí červeně, musíte upravit parametry a nebo styl pohybu.

Změny jsou oznamovány hlasem. Nemusíte tak sledovat displej.

Pokud dojde k pádu aplikace, dron se zastaví a čeká na převzetí pomocí ATTI/GPS.

Zde je video natočené pouze za pomoci těchto funkcí:

 

Komentáře (0)Vstup do diskuse