Test manuálního řízení dronu Phantom 2 Vision+

| Igor Vlahovič

Dne 14.5.2015 jsem se rozhodl vyzkoušet plný manuál u mého DJI Phantom 2 Vision+ F320. Rozhodnutí bylo těžké, ale opodstatněné. Naučit se pilotovat dron v plném manuálu může v některých chvílích vyřešit krizové situace. Pokud ji řídím a je ve spojení s ovladačem pak při FLY AWAY efektu si ji mohu převzít a dopilotovat s ní na zem. Nebo si jej mohu převzít v případě, kdy mám prostě obavy, že stroj letí tam, kam nemá.

Test manuálního řízení kvadrokoptéry DJI Phantom 2 | Zdroj: droncentrum

Test manuálního řízení kvadrokoptéry DJI Phantom 2 | Zdroj: droncentrum

Plný manuál znamená vypnutí veškeré podpory – stabilizace polohy a stabilizace výšky. Výchylky jsou úměrné vašim povelům, a proto musí být let velmi jemný, citlivý. Model totiž reaguje velice přesně a rychle na změny v ovládání.

Jak jsem tedy vše připravil a provedl?

Nejprve jsem si připojil Phantom k notebooku a v Naza aktivoval na funkci Manual na pozici nejnižší a to na přepínači S1 (vpravo nahoře).

Potom jsem provedl klasickou předstartovní proceduru včetně kalibrace kompasu. Následovalo přepnutí na manuál a nastartování motorů. Ihned jsem zjistil, že v neutrální poloze se přidává plyn a model chce vzlétnout. Proto jsem musel po startu držet páku plnu na pozici dolů. Motory se nevypnuly!

Rozhodně jsem chtěl první test provést po radě kolegy Tondy Schneidera, že si vyletím do výše na GPS a teprve tam si za letu přepnu do plného manuálu. Pokud by se stroj nedal řídit, ihned přepnu do GPS a ten se srovná a bude držet polohu.

Hektický začátek

Přesně takto jsem tedy konal. Jakmile jsem měl polohu pro první test, přepnul jsem na manuál. Model v mírném větru začal letět po jeho směru a klesal. Pak začal klesat rychleji a já musel přidat plyn a zároveň korigovat i směr. Hned jsem ale přepnul zpět do GPS, abych si vše uvědomil.

Poté jsem po chvíli opět zkusil manuální ovládání. Dokud jsem nezasáhl do řízení směru, model „visel“. Ale letěl po větru a klesal, pokud jsem měl páku plynu v neutrálu. Jakmile jsem zasáhl do řízení, model se začal pohybovat směrem tak rychle, jaká byla výchylka.

Když jsem jej neopatrným příkazem poslal do směru letu, protipohybem jej nešlo zabrzdit. Musel se dále korigovat směr i rychlost, až do „zastavení“ modelu.

Rady pro přistání a vzlétnutí

Pokusil jsem se i přistát. První pokus se nezdařil, avšak další pokusy byly úspěšné. Ovšem před dosedem je potřeba ihned vypnout motory. Aby se model nepřevrhnul.

Při startu je naopak potřeba prudce přidat. Jinak se model převrátí. Po startu ihned pracovat s pákami směru a model stabilizovat.

Učit se plný manuál jsem shledal za velmi prospěšný. Doporučuji jej zkoušet bez kamery (jako v mém případě), za bezvětří a musíte mít s modelem kontakt. Tzn. létat poblíž sebe, abyste viděli, co model dělá.

Brzy se pokusím i o přemet za letu. Ale to až po dokonalém zvládnutí základů letu v plném manuálu.

 

Komentáře (0)Vstup do diskuse