Řešení krizové situace s kvadrokoptérou DJI F315 P2V+

| Igor Vlahovič

Dne 12.8.2015 jsem se rozhodl, že opět natočím jedoucí vlak v otevřeném prostoru. Místem natáčení se stala louka nedaleko obce Nedvědice. V místě letu nebylo VVN, zástavba ani skupina lidí. Jednalo se o otevřený prostor.

Údolí, kde probíhalo natáčení a následné řešení krizové situace | Zdroj: droncentrum

Údolí, kde probíhalo natáčení a následné řešení krizové situace | Zdroj: droncentrum

Od tratě jsem se nacházel zhruba 40 metrů. Měl jsem tak zajištěno, že trať nepřeletím. Než jsem začal točit naostro, v klidu jsem si dráhu letu proletěl a zvolil takovou výšku letu, aby mne nepotkala kolize se stromy kolem řeky.

Údolí – problém se satelity

Nacházel jsem se v údolí, a tak byl pro kvadrokoptéru DJI F315 Phantom 2 Vision + problém se stabilitou satelitů. Po zapnutí dronu došlo k zápisu Home Pointu a posléze ke kalibraci kompasu. Vše naprosto v pohodě.

Startoval jsem v ATTI, jelikož ve výšce 3 metry nad zemí stroj nebyl schopen chytit více jak 5 satelitů.

Jakmile jsem byl ve výšce cca 40 metrů, naskočilo 7 satelitů a stroj držel polohu. Nejprve jsem si proletěl v klidu dráhu, kterou jsem zamýšlel s Phantomem letět. Jednalo se o délku cca 200 m (já byl zhruba uprostřed dráhy), což zaručovalo stálou viditelnost stroje a stabilní spojení.

Pak jsem si nadlétl a čekal na přijíždějící vlak. Měl jsem jej v záběru a od této doby jsem sledoval pouze displej telefonu.

Čekání na vlak a první náznaky problémů

V jednu chvíli, když se vlak přibližoval, jsem na obrazu viděl pohyb dronu po mírném větru směrem ke mně (bez mého zásahu). Zřejmě poklesl počet satelitů pod 5. Pak se kvadrokoptéra opět zastavila a já pak pokračoval ve sledování vlaku.

Následně jsem chvíli letěl souběžně s vlakem, poté jsem se za ním otočil a měl jsem v úmyslu doprovodit jej k mostu, který vedl přes řeku.

Jakmile však vlak přejel most, náhle jsem zjistil, že Phantom nereaguje správně na řízení z páček směru. Pustil jsem proto páky do neutrálních poloh a ihned se věnoval vizuálnímu kontaktu s dronem.

Ten se však rychle nabral kurz směrem ode mne. I když jsem si byl jistý, že zadní část dronu směřuje ke mně, při povelu k sobě jsem jej ještě zrychlil a letěl tak dále ode mne.

V této chvíli jsem tedy rychle změnil směr letu a dal páku od sebe, ale i tak model letěl nadále ode mne.

Rychle jsem tedy přepnul do ATTI a začal jsem kvadrokoptéru navigovat zpět ke mně. I když byla příď modelu stále směrem ode mne (bude patrno ze záznamu), musel jsem pohyby v ATTI provádět jen kolem neutrálních poloh, aby nebyly výchylky příliš ostré. V této chvíli jsem i běžel směrem k dronu a snižoval výšku letu. Kdyby bylo potřeba přejít na manuální řízení na vzdálenost v tu dobu cca 60 metrů.

Na vypnutí vysílačky (FAIL SAFE) jsem ani nepomyslel, protože nemáte-li satelity a nebo kolísají, je velká pravděpodobnost, že by se Phantom nemusel vrátit!

Naštěstí k povelu MANUÁL nedošlo a já se rychle zorientoval a přiletěl s Phantomem zpět k sobě. I na tuto  variantu jsem však byl připraven. Sice bych asi nepřiletěl až k sobě, ale nouzově bych s modelem přistál na protější louce a došel si pro něj.

Pohotová reakce zachránila můj dron

Díky tréninku létání v manuálu s modelem F450, případně let v ATTI a manuálu s Phantomem samotným, jsem tuto situaci během minuty vyřešil, ale…

Pokud by podobná situace postihla začátečníka, který by se spoléhal na spolehlivost a autopilota, zřejmě by o stroj přišel úplně a nebo by jej se štěstím našel havarovaný někde v lese, který byl naproti směru letu.

Z tohoto plynou následující ponaučení:

  • pozor na dostatečný počet satelitů v údolích
  • v tomto případě je lepší letět raději pouze v ATTI a nespoléhat na GPS stabilizaci
  • nelétat v husté zástavbě a nad lidmi
  • držet se dále od VVN, silnic a nekřížit trať
  • trénovat let v ATTI a manuálu, aby jste byli schopni alespoň přiměřeně reagovat během chvíle

 

Komentáře (0)Vstup do diskuse