Phantom 3 Advanced – Test rychlosti

| Igor Vlahovič

Rozhodl jsem se otestovat rychlost letu dronu DJI Phantom 3 Advanced v obou letových režimech, tedy v GPS a ATTI, a ještě k tomu při různých úrovních výkonu.

Stručný popis módů GPS a ATTI

Let v GPS je vždy pomalejší než v ATTI. Díky možnosti měnit výkon motorů pomocí GAIN nastavení, lze rychlost v obou režimech upravovat. Lze tak letět pomaleji a nebo naopak rychleji.

Změnu parametrů výkonu popisuji ve článku DJI P3A — Změna nastavení výkonu, pro jistotu ji zde krátce shrnu ještě jednou.

Ke změně parametrů výkonu motorů se dostaneme přes aplikaci DJI GO. Vše najdeme pod záložkou dronu. Zde je továrně nastavena hodnota 100 %. Vy ji můžete postupně snižovat až na 80 %. Pod tuto hodnotu již jít nelze. 

Při nižší hodnotě by se totiž dron nemusel udržet ve vzduchu. Maximální hodnota je limitována na 120 %. V tomto případě bude dron reagovat svižněji a dosáhne také vyšší rychlosti.

V obou případech se tyto změny projeví i ve spotřebě energie z akumulátoru, a tím pádem i v délce letu. Rychlost dronu jsem měřil pomocí GPS lokátoru Holux 241 Sport. 

Test rychlosti při různých úrovních výkonu

Při testu jsem prvně nastavil výkon systému na 80 %. Následně jsem provedl let v GPS a ATTI. To stejné jsem provedl při výkonu 100 % a na závěr i při maximální hodnotě 120 %. 

Měl jsem dostatečný prostor, a tak jsem mohl držet plný výkon pro let delší dobu. Dle předpokladů měla být rychlost nejvyšší právě v ATTI režimu a se 120% výkonem motorů. 

A přesně to se při testu odehrálo. Nejpomalejší rychlosti dosáhl dron v GPS a 80% výkonu. Nejrychlejší rychlost pak byla zaznamenána v režimu ATTI a 120% výkonu. Zde bylo dosaženo rychlosti 81,2 km/h.

Pokud budete chtít test rychlosti také vyzkoušet, pamatujte na to, že při letu v ATTI nefunguje automatická brzda. Je potřeba dron zastavit ručně. Taktéž zde není držena poloha. Létejte tedy raději v GPS (Safe to Fly). 

 

Kategorie: Testy dronů | DJI

Štítky: Phantom 3 Advanced

Komentáře (0)Vstup do diskuse