Phantom 3 Standard – Reset, přejmenování a změna hesla Wi-Fi

| Igor Vlahovič

U dronu Phantom 3 Standard se může stát, že se ztratí Wi-Fi spojení a síť není viditelná v seznamu připojení. V tomto případě je nutné provést reset Wi-Fi opakovače ve vysílači. Ten je nyní součástí vysílače.

Kvadrokoptéra DJI Phantom 3 Standard | Zdroj: Droncentrum

Kvadrokoptéra DJI Phantom 3 Standard | Zdroj: Droncentrum

Pokud je potřeba, můžeme přejmenovat Wi-Fi Phantoma a nastavit nové heslo. To je továrně nastaveno na 12341234.

Reset Wi-Fi

Zde postupujeme následujícím způsobem:

 • při zapnutém vysílači a dronu posuneme kolečko do horní polohy (podržíme) a několikrát za sebou přepneme přepínač do krajních poloh
 • rozbliká se dioda na vysílači (červená/zelená) a tím se resetuje Wi-Fi ve vysílači
 • poté vypneme vysílač
 • po opětovném zapnutí bude chvíli trvat, než se vysílač s dronem spojí
 • potom jdeme do nastavení Wi-Fi vašeho telefonu/tabletu, najdeme Wi-Fi Phantom a připojíme se
 • spustíme aplikaci DJI GO a postupujeme zaběhlým způsobem

Přejmenování Wi-Fi a změna hesla

Přejmenování a změnu hesla je kdykoliv možné provést pomocí aplikace DJI GO:

 • zapneme vysílač, dron a spustíme DJI GO
 • jakmile jsme na hlavní obrazovce, jdeme do nastavení aplikace
 • klikneme na ikonku Wi-Fi
 • zde si můžeme jednak přejmenovat název sítě a taktéž změnit heslo
 • poté dáme APPLY
 • pak už zbývá pouze celý systém včetně dronu resetovat
 • v nastavení Wi-Fi najdeme nově pojmenovanou Phantom síť, zadáme nové heslo a připojíme se

Video návod můžete zhlédnout níže.

 

Komentáře (0)Vstup do diskuse