První inspekce plovoucí ropné plošiny pomocí dronu

| Petr Minařík

Firma Cyberhawk Innovations nedávno dokončila inspekci plovoucí ropné plošiny. Po významném výzkumu a vývoji odstartoval tento projekt novou službu na poli průmyslu s ropou a zemním plynem.

Společnost Cyberhawk provedla inspekci plovoucí ropné plošiny | Zdroj: thecyberhawk.com

Společnost Cyberhawk provedla inspekci plovoucí ropné plošiny | Zdroj: thecyberhawk.com

Tato světově vůbec první inspekce plovoucí ropné plošiny Gryphon, kterou vlastní Maersk Oil, se konala v Severním moři. Společnost Maersk Oil chtěla vizuálně prozkoumat nákladní tanky z hlediska integrity a odhadu škod.

Velký krok kupředu

Tento typ inspekce bývá většinou prováděn skupinou techniků na lanech, kteří se soustředí na oblasti s velkou námahou, jako jsou například výztuhy, nosiče nebo podpěry.

Jednou z hlavních priorit Maersk Oil bylo snížit riziko úrazu při provádění inspekcí z lan. Použití dronu je v tomto případě bezpečnější a rychlejší. Pro společnost Cyberhawk byla tato inspekce skvělou referencí.

Použití dronů při podobných inspekcích má obrovský potenciál v porovnání s tradičními metodami. Tato technika může být nyní použita na všech plovoucích ropných plošinách, na lodích přepravujících volně ložené náklady a tankerech.

Jak inspekce probíhala?

Celou akci provedl dvoučlenný tým skládající se z pilota a inženýra. Inspekce kritických částí byla dokončena během jednoho dne, to při klasických technikách trvá 3 až 4 dny.

Malcolm Connolly, technický ředitel a zakladatel firmy Cyberhawk, byl součástí týmu. Prohlásil: “S Maersk Oil spolupracujeme již od roku 2013 a za tu dobu jsme dokončili mnoho projektů. Obě strany chtěly vyvinout metodu pro inspekci podobných objektů. Úspěšné dokončení tohoto projektu demonstrovalo, že jsou podobné inspekce reálné.”

“Nejenom že jsme použitím dronu odstranili riziko zranění spojené s inspekcí, ale celý průzkum jsme provedli rychleji a levněji.”

Zdroj: thecyberhawk.com

Kategorie: Články

Štítky: Dron, Drony, UAV

Komentáře (0)Vstup do diskuse